Vi levererar kompletta gassystem. Allt från gasol i hemmet till medicinska gasinstallationer.

Med samlade erfarenheter sedan 2001 från alla typer av gassystem kan vi lösa dina behov, från komplett installation till underhåll av befintligt.

Våra tjänster

Våra gaser

Här finns ett stort utbud av olika gaser för alla behov

Medicingaser

Då vi specialiserar oss på gasinstallationer kan vi vara din partner med spetskompetens i medicingasinstallation. Oavsett om det gäller en entreprenad, komplettering eller service/provning erbjuder vi en hög servicegrad och väl dokumenterat arbete.

Gasol och stadsgas

Gasol och Stadsgas är brandfarliga gaser och skall behandlas med största försiktighet och alla ingrepp skall utföras av behörig personal.

Vi är auktoriserade av branschorganisationen Energigas och har ett nära samarbete med Stockholm gas. NanoMiljö uppfyller krav på utbildad montageledare upp till Kategori 3, gasapparater över 100 kW Samtliga EG godkända gasapparater.

Kontakta oss så löser vi allt från en läckande kopplingar till ett kompletta system för flera förbrukare och resturanger.

Fordonsgaser

Vi kan erbjuda er ett kompetent, säkert, tätt och snyggt rörinstallation anpassat för de höga tryck dessa system kräver. Dimensioner från instrumentrör och matarledningar på tankramper till processrör. Rostfritt svetsar vi antingen med Orbitalteknik eller manuell TIG.

Reglerpaneler och stativ prefabricerar vi i vår verkstad eller bygger på plats.

Specialgaser

Laboratorium installationer eller Specialgas som vi säger i branschen har varit vår ryggrad sedan starten 2001. Har du krav på en dokumenterat hög-ren installation med ex. en gasrenhet 5.0, syremätning vid svetsning, krav på Ra värde, elpolerat, orbitalsvets eller vcr koppling kan vi hjälpa er.

Våra installatörer är även vana vid att den yttre miljön skall vara ren vid dessa installationer och vi anpassar metoder enligt vår kvalitetsmanual till den nivån er verksamhet kräver.

Industrigaser

Vi hjälper våra kunder inom produktion t.ex.bearbetning med gasförsörjning där vi försäkrar behov med kapacitetberäkningar.

Vi gör en korrekt beräkning av dimensioner och säkerställer att du får önskad kapacitet. Gäller det brandfarlig gas är vi auktoriserade av Energigas och uppfyller deras krav för effekt upp till och över 100 Kw gällande EU-godkända apparater Vi erbjuder beräkning av ditt behov och leverera allt från en komplett anläggning till en extra uttagspost.

Övriga tjänster

Tryckprovning

Vi är ackrediterade av Swedac för Tryckprovning med gas. Tryckprovar system från 500mBar till högtryckssystem med vår kalibrerade utrustning.

Vi erbjuder dokumenterade täthetsprover efter tryckprovning vid önskemål.

Om rörsystemet tillåter kan vi minska riskområdet vid provning genom att trycka med Isopropanol.

Kontakta oss oavsett konfigurationen på ert system så utför vi en dokumenterad provning

Tryckluft

Tillsammans med Atlas Copco erbjuder vi leveranser av kompletta tryckluftssystem där ledorden är kvalitet och kundnöjdhet.

Vi levererar kompletta anläggningar med renhetskvalitéer från vanlig tryckluft till högfiltrerad andningsluft för sjukhus och läkemedel

person hjälm och handskar stängen gasventil.

Service och underhåll

Vill du sänka dina gaskostnader, reducera produktionsstopp och undvika arbetsolyckor föreslår vi att skall du teckna ett serviceavtal på ditt gassystem!

Förutom ovanstående lönsamma argument ställer Arbetsmiljöverket krav på dig som anläggningsägare att en dokumenterad fortlöpande tillsyn, baserad på en riskanalys, utförs. Detta gäller samtliga Trycksatta anordningar enligt §3, §9 samt §12 i AFS 2002:1

Kontakta oss så kommer vi på ett kostnadsfritt besök och ser över er möjligheter för serviceavtal gällande er anläggning.