Vi levererar kompletta gassystem. Allt från gasol i hemmet till medicinska gasinstallationer.

Med samlade erfarenheter sedan 2001 från alla typer av gassystem kan vi lösa dina behov, från komplett installation till underhåll av befintligt.

NanoMiljö hjälper för tillfället Strömsholmen

29 april, 2021

NanoMiljö hjälper för tillfället Strömsholmen i Tranås med installation och flytt av kompressorer samt ny 300bars ringledningssystem för kapacitetsökning. Installation pågår under våren 2021.