Vi levererar kompletta gassystem. Allt från gasol i hemmet till medicinska gasinstallationer.

Med samlade erfarenheter sedan 2001 från alla typer av gassystem kan vi lösa dina behov, från komplett installation till underhåll av befintligt.

Vi välkomnar Hans Ahlgren och Erik Moody till NanoMiljö!

29 april, 2021

Vi välkomnar Hans Ahlgren och Erik Moody till NanoMiljö vilka började hos oss i början av April.

Hans har många års erfarenhet och är certifierad inom medicinska gaser. Hans har agerat inom allt från övergripande säkerhetsnormer för gasanläggningar till medicinsk lödning.

Erik har nyligen flyttat till Sverige från USA där han 2020 avslutade sina studier som ingenjör. Erik har erfarenheter från liknande installationsarbeten då han tidigare agerat hantverkare vid en mängd olika bostadsområden innan det bar av till Sverige.