Vi levererar kompletta gassystem. Allt från gasol i hemmet till medicinska gasinstallationer.

Med samlade erfarenheter sedan 2001 från alla typer av gassystem kan vi lösa dina behov, från komplett installation till underhåll av befintligt.

En man i hjälp och röda arbetskläder ler och håller i en laptop.jpg

Kort om oss

Vi är ett entrepenadföretag med inriktning på installation och service av gassystem.

Vi är ett entrepenadföretag med inriktning på montage och service av gassystem.

Med samlade erfarenheter sedan 2001 från alla typer av gasrör kan vi lösa dina behov, från komplett rörsystem till underhåll av befintligt.

Några exempel på system är Medicingassystem med läkemedelsklassning, System till laboratorium där hög renhet är ett krav, Tankstationer med höga tryck för fordon, Industrigaser för bearbetning och förpackning, kompletta tryckluftsanläggningar samt Gasol och Stadsgas.

Vi utför svetsarbeten och har montörer som erlagt godkända svetsarprövningar för Orbitalsvetsning, TIG samt Skyddsgaslödning.

Vi tecknar serviceavtal och håller en hög servicegrad i våra åtaganden. Företaget är ackrediterat av Swedac för Tryckprovning med gas. Vi kan även Tryckprova med Isopropanol om systemet tillåter.

Våra senaste projekt

Två arbetare i uniform pratar och gestikulerar.

September 2020

Färdigställde en kalibrergascontainer till kund i närområde för deras verksamhet inom forskning och utveckling. Projektet innefattade iordningställande av container efter kunds behov samt rördragning med inkluderande orbitalsvetsning

Två arbetare i uniform pratar och gestikulerar.

Hösten 2020

Projekt i samarbete med Installationsbolaget för Livsmedelverket, Celsius, i Uppsala slutfördes under hösten 2020. Installationen innefattade gaser och tryckluft i livsmedelsverkets nya lokaler i Uppsala, Science Park. NanoMiljö är stolta och tacksamma för att vi kunna varit behjälpliga under installationstiden.

Två arbetare i uniform pratar och gestikulerar.

April 2020

Fältsjukhus stockholmsmässan, där NanoMiljö AB bar ansvaret för medicinska gaser.

Två arbetare i uniform pratar och gestikulerar.

April 2021

Vårt kommande projekt som läggs upp inom kort.