TRYCKPROVNING

Vi är ackrediterade av Swedac för Tryckprovning med gas upp till 420 Bar.

Provtryckning över 150 Bar utför vi med en boosterpump och vanligtvis Nitrogen som media och för lägre tryck, ned till 500 mBar, har vi anpassad utrustning.

Efter provningen utför vi ett läcktest.

Om rörsystemet tillåter kan vi minska riskområdet vid provning genom att trycka med Isopropanol och då har vi kapacitet 500 Bar.

Kontakta oss oavsett konfigurationen på ert system så utför vi en dokumenterad provning.

 

 

Ackrediteringsnr 8012 Färg.jpg
AAA AAA Our company has triple-A, the highest credit rating in the Soliditet evaluation system, which is based on approximately 2,400 decision parameters. This information is completely up to date and is refreshed daily via the Soliditet database. Inspecta