Välkommen till Nano Miljö AB

Vi är ett entrepenadföretag med inriktning på montage och service av gassystem.

Med samlade erfarenheter sedan 2001 från alla typer av gasrör kan vi lösa dina behov, från komplett rörsystem till underhåll av befintligt.

Några exempel på system är Tankstationer med höga tryck för fordon, Lab system där hög renhet är ett krav, Medicingassystem med läkemedelsklassning, Industrigaser för bearbetning och förpackning, samt Gasol och Stadsgas.

Våra montörer har godkända svetsarprövningar för Orbitalsvetsning, TIG samt Spolgaslödning.

Vi tecknar serviceavtal och håller en hög servicegrad i våra åtaganden.

Företaget är ackrediterat av Swedac för Tryckprovning med gas upp till 420 Bar. Vi kan även Tryckprova med Isopropanol upp till 500 Bar om systemet tillåter. 

Läs mer under Tjänster och kontakta sedan oss så löser vi ditt behov!

Med vänlig hälsning

Peter & Robin

 
AAA AAA Inspecta