SERVICE

Vill du sänka dina gaskostnader, reducera produktionsstopp och undvika arbetsolyckor?

Då skall du teckna ett serviceavtal på ditt gassystem!

Förutom ovanstående lönsamma argument ställer Arbetsmiljöverket krav på dig som anläggningsägare att en dokumenterad fortlöpande tillsyn, baserad på en riskanalys, utförs.

Detta gäller samtliga Trycksatta anordningar enligt §3 och §9 i AFS 2002:1

 http://www.av.se/dokument/afs/afs2002_01.pdf 

Kontakta vår servicetekniker Robert Hult för en kostnadsfri inventering av ert system och en offert på serviceavtal.

Kostnaden utslaget på er gasförbrukning är överraskande låg.

 

AAA AAA Our company has triple-A, the highest credit rating in the Soliditet evaluation system, which is based on approximately 2,400 decision parameters. This information is completely up to date and is refreshed daily via the Soliditet database. Inspecta