Vi levererar kompletta gassystem. Allt från gasol i hemmet till medicinska gasinstallationer.

Med samlade erfarenheter sedan 2001 från alla typer av gassystem kan vi lösa dina behov, från komplett installation till underhåll av befintligt.

Fältsjukhus stockholmsmässan avslutat

29 April, 2020

Collage av en arbetare och en artikel

Arbetet med uppbyggnad av fältsjukhuset i Älvsjö, Stockholmsmässan, där NanoMiljö AB bar ansvaret för medicinska gaser har avslutats och vi vill passa på att tacka för förtroende och ett bra samarbete mellan alla involverade. Ingen nämnd, ingen glömd.

Arbetet som påbörjades vecka 13 och pågick i stort sett 24/7 i tre veckor tid mynnade ut i en fantastisk anläggning som är reda att ta emot covid-19/Corona patienter vid behov. Alla involverade ska ha en eloge och NanoMiljös projektledare Robin Nilsson har genomfört installationen med bravur, vilket uppmärksammades i media(se nedan)