MEDICINGAS

Då vi specialiserar oss på gasinstallationer kan vi vara din partner med spetskompetens i medicingasmontage.

Oavsett om det gäller en entrepenad, komplettering eller service/provning erbjuder vi en hög servicegrad och väl dokumenterat arbete.

Verksamhetschef och projektledare är utbildade i Centralgasanläggningar och våra montörer innehar kurs i Spolgaslödning samt giltiga lödarprövningar.

Vår auktorisation i Tryckprovning med gas innebär att vi kan utföra revision av högtrycksramper i gascentral. Se Tryckprovning för mer information.

Referensobjekt

  • St:Görans Sjukhus Nya Akuten
  • Södertälje Sjukhus Nya Gascentralen
  • Karolinska Solna Ombyggnad Luftcentralen
  • Stockholms Sjukhem Ny O2 central och Tillbyggnad
  • Stora Sköndal Remeo Nytt komplett system O2 och Luft
  • SÖS Renovering Byggnad 14

 

TC-micro_Q.jpg
AAA AAA Our company has triple-A, the highest credit rating in the Soliditet evaluation system, which is based on approximately 2,400 decision parameters. This information is completely up to date and is refreshed daily via the Soliditet database. Inspecta