GASOL STADSGAS

Är du privatperson, restaurang, skola eller industri?

För oss spelar det ingen roll då vi anpassar insatsen efter ditt behov.

Gasol och Stadsgas är brandfarliga gaser och skall behandlas med största försiktighet och alla ingrepp skall utföras av behörig personal.

Vi är auktoriserade av branschorganisationen Energigas och vi uppfyller deras krav på utbildad montageledare Kategori I. II. och III. Samtliga EG godkända gasapparater.

Kontakta oss så löser vi allt från en läckande koppling, slopning av Stadsgas, enkel gasolförsörjning av spis till ett komplett system för flera förbrukare. Tänk även på att läcksökning skall utföras med ett års intervall. Se Service för mer information

Kontakta vår servicetekniker Robert Hult  för offert eller ett akut ingrepp.

Här kan du läsa information från MSB om:

Gasol för Hem och Fritid

Gasol i Restaurang

Gasspis
AAA AAA Our company has triple-A, the highest credit rating in the Soliditet evaluation system, which is based on approximately 2,400 decision parameters. This information is completely up to date and is refreshed daily via the Soliditet database. Inspecta