TJÄNSTER

Vi är ett entrepenadföretag med inriktning på montage och service av gassystem.

Med samlade erfarenheter sedan 2001 från alla typer av gasrör kan vi lösa dina behov, från komplett rörsystem till underhåll av befintligt.

Några exempel på system är Tankstationer med höga tryck för fordon, Lab system där hög renhet är ett krav, Medicingassystem med läkemedelsklassning, Industrigaser för bearbetning och förpackning, samt Gasol och Stadsgas.

Våra montörer har godkända svetsarprövningar för Orbitalsvetsning, TIG samt Spolgaslödning.

Vi tecknar serviceavtal och håller en hög servicegrad i våra åtaganden.

Företaget är ackrediterat av Swedac för Tryckprovning med gas.

AAA AAA Inspecta