Nyheter

 • NU SÖKER VI NYA MEDARBETARE!

  20 december 2016

  Vi jobbar med installera alla former av gasrör i Stockholms området men även runt om i Norden.

  Vi jobbar mycket på sjukhus, Laboratorier och olika Fordonsgas anläggningar.
  De olika metoderna du kan få jobba med hos oss är bland annat Orbitalsvetsning, Tig svetsning, Hårdlödning av kopparrör mm.

  Har du erfarenheter av tidigare jobb med något av följande så tveka inte att höra av dig till oss för mer information!

  Har du andra erfarenheter utöver detta är vi såklart intresserade av och höra av dig.

  Vi syns och Hörs!
  Mvh gänget på Nano 08-28 35 60

 • Reservgascentral Akademiska Sjukhuset i Uppsala

  20 december 2016

  Vi har skrivit kontrakt med Caverion Uppsala där vi har fått förtroende att hjälpa dom bygga en Reservgascentral för det medicinska gaserna på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

  Montaget drar igång v.2 vilket ska bli riktigt kul! 

 • Fordonsgas Fagersta

  30 november 2016

  Vi har fått förtroendet från VAFAB att installera långsam tankning av fordonsgas till bussar samt utföra dragningar till de publika fordonsgas-dispensrarna på VL i Fagersta.

  Arbetet är i full gång och beräknas vara färdigt till våren 2017.

 • Reservgassystem medicinska gaser

  30 november 2016

  Vi har fått förtroendet av Temarör att bygga en ny reservgas central med tillhörande ledning åt LOCUM inne på Danderyds sjukhus.

  Vi beräknar att våra installationer drar igång V.50 och beräknas slutföras i Juni 2017.

 • Nu är vi ISO 3834-2 certifierade

  12 juli 2016

  Med Kihlander Engineering och Inspectas hjälp har vi nu uppfyllt kraven i Certifiering för svetsning enligt ISO 3834-2 som är den högsta nivån i kvalitetstyrningen. Detta innebär att vi har rutiner för kvalitetskontroll från materialleverans till provning och färdig leverans.

 • Vi installerar gassystem på NEO för Karolinska Institutet

  10 december 2015

  Under 2016 kommer vi med Caverion som beställare att utföra totalentreprenad av gassystem för Karolinska Institutets nya laboratorium NEO i Huddinge.

 • Ny märkstandard för gassystem från 1/6 2015

  9 september 2015

  Från den 1 juni 2015 träder i kraft nya regler om märkning och skyltning för kemiska produkter och risker.

  Ändringarna är en anpassning av reglerna om märkning och skyltning på arbetsplatser till förordning (EG) nr 12722008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen) vilken reglerar kemiska produkter som släpps ut på marknaden. 

  De nya reglerna finns i: 

  • Skyltar och signaler, AFS 2014:40, som är en ändring av AFS 2008:13.

  • Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43, som är en ändring med omtryck av AFS 2011:19

   OBS att denna ändring innefattar även ej giftiga, oxiderande och brandfarliga gaser som i denna ändring klassar samtliga trycksatta rörsystem över 2 Bar som farlig kemisk produkt. Innebär att även t.ex. Tryckluft och Nitrogen skall märkas om med faropiktogram för Gas under tryck.

  För mer fakta se http://www.av.se/Aktuellt/artiklar/42734.aspx

  Önskar du en inventering och ommärkning av ert system tveka inte att tillfråga oss.

   

 • Vi söker en projektledare

  7 september 2015

  Vill du bli specialist i en spännande bransch som riktar sig till en bred plattform av kunder?

  Se vår annons med denna länk: http://www.vvsforum.se/lediga-jobb/projektledare-gasinstallationer-till-nano-miljo/

 • Uppfyller ditt system nya märkstandarden?

  16 juni 2015

  Från 1/6 2015 gäller nya farosymboler eller Pictogram för brandfarliga, oxiderande samt giftiga gaser. Kontakta oss för en inventering av era skyltar och märkpilar.

  Detta regleras i AFS 2014:43 och från 1/6 2017 kan sanktionsavgift debiteras.

   

   

AAA AAA Our company has triple-A, the highest credit rating in the Soliditet evaluation system, which is based on approximately 2,400 decision parameters. This information is completely up to date and is refreshed daily via the Soliditet database. Inspecta