Kompetens

Vi jobbar ständigt med att utveckla och följa upp vår kvalitet.
Nedan beskriver vi aktuella normer, standarder och utbildningar vi följer.

Montage:

Kvalitetsmanual enligt ISO modell för respektive gas segment: Fordon, Lab, Medicin, Industri och Gasol/Stadsgas.
Samtliga montörer innehar:

Heta Arbeten
Liftutbildning
ID06
SSG Entré

Svetsning:

WPQR SS-EN ISO 15614-1 Orbitalsvetsning 316L Diameter 6-54 mm Godstjocklek 0,7-3,0 mm

WPQR SS-EN ISO 15614-1 Orbitalsvetsning SAF2507 Diameter 9,5-38,1 mm Godstjocklek 0,7-1,3 mm

WPQR SS-EN ISO 15614-1 Manuell TIG 316L Diameter >25 mm Godstjocklek 2,1-3,9 mm

Certifierade för svetsning enligt ISO 3834-2

Individuella svetsarprövningar finns för ytterligare godstjocklekar.

Tryckprovning:

Ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17020 (C).

Tryckprovning med gas < 420 Bar

Tryckprovning med isopropanol < 500 Bar

Medicingasmontage:

Projektledare utbildade i Centralgasanläggningar för Medicinska Gaser.

Montörer utbildade i Spolgaslödning.

SS-EN 13133 Skyddsgas lödning < 89 mm.

Gasol/Stadsgas:

Auktoriserade av Energigas Sverige för installationer Kategori I. II. och III. Samtliga EG godkända gasapparater.

Kompetensutveckling:

Vi utbildar oss fortlöpande i enlighet med vår Kvalitetsmanual.

Några exempel:

Swagelokskolan
Orbitalsvetsning
Flödesscheman

 

 

 

 

 

_MG_6616.jpg
AAA AAA Our company has triple-A, the highest credit rating in the Soliditet evaluation system, which is based on approximately 2,400 decision parameters. This information is completely up to date and is refreshed daily via the Soliditet database. Inspecta