Kompetens

Vi jobbar ständigt med att utveckla och följa upp vår kvalitet.
Nedan beskriver vi aktuella normer, standarder och utbildningar vi följer.

Montage:

Kvalitetsmanual enligt ISO modell för respektive gas segment: Fordon, Lab, Medicin, Industri och Gasol/Stadsgas.
Samtliga montörer innehar:

Heta Arbeten
Liftutbildning
ID06
SSG Entré

Svetsning:

WPQR SS-EN ISO 15614-1 Orbitalsvetsning 316L Diameter 6-54 mm Godstjocklek 0,7-3,0 mm

WPQR SS-EN ISO 15614-1 Orbitalsvetsning SAF2507 Diameter 9,5-38,1 mm Godstjocklek 0,7-1,3 mm

WPQR SS-EN ISO 15614-1 Manuell TIG 316L Diameter >25 mm Godstjocklek 2,1-3,9 mm

Certifierade för svetsning enligt ISO 3834-2

Individuella svetsarprövningar finns för ytterligare godstjocklekar.

Tryckprovning:

Ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17020 (C).

Tryckprovning med gas < 420 Bar

Tryckprovning med isopropanol < 500 Bar

Medicingasmontage:

Projektledare utbildade i Centralgasanläggningar för Medicinska Gaser.

Montörer utbildade i Spolgaslödning.

SS-EN 13133 Skyddsgas lödning < 89 mm.

Gasol/Stadsgas:

Auktoriserade av Energigas Sverige för installationer Kategori I. II. och III. Samtliga EG godkända gasapparater.

Kompetensutveckling:

Vi utbildar oss fortlöpande i enlighet med vår Kvalitetsmanual.

Några exempel:

Swagelokskolan
Orbitalsvetsning
Flödesscheman

 

 

 

 

 

_MG_6616.jpg
AAA AAA Inspecta